آقا قرار شاه و گدا یادتان که هست ... ؟

آری

همان شبی که زدم دل به نامتان

مشهد ؛

حرم ؛

ورودی باب الجوادتان...

                                                  السلام علیک یا علی بن موسی الرضا....