امام حسن(ع): همانا محبت و دوستی با ما اهل بیت(ع) سبب ریزش گناهان از نامه اعمال می شود، همانطوریکه وزش باد، برگ درختان را می ریزد.
برچسب ها :
تبریک ,  میلاد ,  تولد ,  ائمه ,  امام حسن مجتبی ,  حدیث ,  کریم اهل بیت ,