شهدا شرمنده ایم
هشت سال جنگ را چه مردانه ایستادید
وما طاقت یک سال تحریم نداشتیم..


برچسب ها :
شهید ,